poniedziałek, 5 października 2015

Przyszłość fotowoltaiki w Polsce

       Przyszłość fotowoltaiki w Polsce

Fotowoltaika zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Elektrownie słoneczne produkują „czystą energię”. Można ją zużywać na potrzeby własne lub generować zysk z jej  sprzedaży.
     Jak to działa?

Proces przemiany światła na energię elektryczną zachodzi w ogniwach fotowoltaicznych. Składają się one z wysokiej czystości krzemu, na którym uformowana została bariera potencjału w postaci złącza P-N. Padające na złącze fotony powodują powstanie pary nośników o przeciwstawnych ładunkach elektrycznych, elektron-dziura.  Elektrony trafiają do złącza N, dziury do złącza P. Powstaje napięcie elektryczne. Rys. 1. Podział Ogniw Fotowoltaicznych

Źródło:  http://www.solaris24.pl/produkty/moduly-fotowoltaiczne

Ogniwa są jednak zbyt kruche i nieodporne na warunki zewnętrzne, wymagają więc przetworzenia. Łączy się je w większe jednostki czyli moduły fotowoltaiczne. Dostępne komercyjnie moduły mają moc  5-330W. Fotowoltaika jest obecnie coraz szerzej wykorzystywana: w małych elektrowniach słonecznych  jak i w dużych komercyjnych wielkoskalowych instalacjachRys. 2. Budowa modułu fotowoltaicznego

Źródło: http://www.solaris24.pl/produkty/moduly-fotowoltaiczne

Polska, w obliczu regulacji międzynarodowych, jest wręcz zmuszona szukać rozwiązań alternatywnych, a do nich należy fotowoltaika. Cechuje się ona sporą wydajnością. Poza tym nasz kraj jest dość dobrze nasłoneczniony, więc moduły mogłyby nawet zaspakajać potrzeby przemysłu. Już teraz rośnie znaczenie fotowoltaiki, a znając jej zalety można śmiało prognozować,  że w przyszłości będzie ono jeszcze większe. Konieczne jest jednak usunięcie zbędnych barier administracyjnych. 


Źródło:
http://www.enis-pv.com/zasada-dziaania-fotoogniwa.html
http://www.solaris24.pl/produkty/moduly-fotowoltaiczne


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz